Steun aan maatschappelijke projecten

Steun aan maatschappelijke projecten

Eén van de doelstellingen van de Stichting Koningin Paola is concrete steun te bieden aan jongeren die moeilijkheden hebben op het vlak van maatschappelijke integratie.

De Stichting verleent financiële steun voor concrete projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.

De Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste van zichzelf geven.

Hoe een aanvraag indienen?

Download hier het formulier om een steunaanvraag in te dienen en vervolledig alle rubrieken.

Het dossier in "tekstverwerkingsformaat" moet ten laatste anderhalve maand voor de datum van de raad van bestuur bij het secretariaat van de Stichting Koningin Paola toekomen.

De raad van bestuur komt 4 keer per jaar samen:

  • 11 maart 2019
  • 17 juni 2019
  • 30 september 2019
  • 9 december 2019

Na een bezoek ter plaatse, wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur door de verantwoordelijken maatschappelijke projecten van de Stichting.

Verantwoordelijke maatschappelijke projecten: Georges Derriks en Christian Vanhuffel.