Steun aan maatschappelijke projecten

Steun aan maatschappelijke projecten

Eén van de doelstellingen van de Stichting Koningin Paola is concrete steun te bieden aan jongeren die moeilijkheden hebben op het vlak van maatschappelijke integratie.

De Stichting verleent financiële steun voor concrete projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.

De Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste van zichzelf geven.

Hoe een aanvraag indienen?

Download hier het formulier om een steunaanvraag in te dienen

Het dossier wordt door de verantwoordelijke maatschappelijke projecten van de Stichting voorgelegd aan de raad van bestuur, die beslist over de toekenning van de toelage. De raad van bestuur komt 4 keer per jaar samen.

Verantwoordelijke maatschappelijke projecten: Georges Derriks