School+

Platform voor een school zonder uitsluiting
In 2004 sloegen Cera, Porticus, de Stichting Koningin Paola en het Hoger Instituut voor de Arbeid de handen in elkaar. Cera en de Stichting Koningin Paola werkten reeds meerdere jaren samen rond het programma School van de Hoop waarin vernieuwende onderwijsprojecten gesteund worden die de maatschappelijke integratie van de leerlingen in een moeilijke sociale omgeving willen bevorderen.
Met SCHOOL+ willen we deze beweging uitbreiden en versterken. De doelgroep omvat alle Belgische scholen die zich willen inzetten voor een meer effectief onderwijs voor sociaal achtergestelde groepen, en hun partners.
Aan dit project werkten nog een hele reeks andere partners mee, aan beide zijden van de taalgrens.