Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs

Een aanmoediging voor creatieve leerkrachten van het basisonderwijs

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs bestaat sinds 1996 en bekroont ieder jaar leerkrachten die zich onderscheiden in hun beroep. De Stichting wil op die manier de creativiteit en toewijding belonen van onderwijzers die niet alleen kennis overbrengen, maar ook de persoonlijkheid van hun leerlingen harmonieus trachten te vormen door middel van originele pedagogische projecten.

De Prijs beloont een leerkracht of een groep leerkrachten voor de verwezenlijking van een pedagogisch modelproject dat de kwaliteit van het onderwijs nastreeft. Het gaat om initiatieven die een vernieuwende, verrijkende en concrete inhoud geven aan de gekozen onderwijsdoelen.

Om in aanmerking te komen, moeten de projecten minstens eenmaal gerealiseerd zijn in de loop van de laatste twee schooljaren en zijn voor herhaling vatbaar.

De eerste prijzen hebben, in elke gemeenschap, een waarde van 6.500€ en de eervolle vermeldingen worden beloond met respectievelijk 4.000€ en 2.500€.

De Prijs beslaat een cyclus van drie jaar. Het richt zich eerst naar de leerkrachten van het basisonderwijs, het daaropvolgende jaar naar die van het secundair onderwijs. Iedere drie jaar wordt een prijs voor natuurwetenschappen, wiskunde en technologie georganiseerd. Parallel wordt een prijs georganiseerd voor buitenschoolse projecten.

De Koningin Paolaprijs voor het onderwijs richt zich in 2017-2018 naar leerkrachten in het basis onderwijs. De Prijs wordt georganiseerd in alle netten van de drie gemeenschappen.

Perspectieven

Editie 2018-2019:

Secundair onderwijs

Jury’s
De Prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury. De leden van de jury’s zijn vooraanstaande persoonlijkheden uit de academische wereld, de associatieve sector, de bedrijfswereld of het onderwijs.

Het beschermcomité
De Prijs wordt gesteund door een beschermcomité van bedrijfsleiders.