Algemeen

STICHTING KONINGIN PAOLA
in samenwerking met de Stichting Dirk Frimout

 

 

 

FOCUS AARDE 

 

 

Wat is het?
De Prijs Focus Aarde wil de aansluiting tussen secundair en hoger onderwijs bevorderen door technische en wetenschappelijke geletterdheid op het voorplan te brengen. De relatie tussen maatschappelijke zorg en wetenschappelijke vindingrijkheid is een blijvende prioriteit voor komende generaties. De Prijs bekroont jaarlijks de beste geïntegreerde proeven (GIP) en vakoverschrijdende groepsprojecten (BuSO en CDO) die de aarde of de ruimte tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische, sociaal-geografische of kosmologische hoek en die het welzijn bevorderen.

Voor wie?
De Prijs Focus Aarde richt zich naar leerlingen van het tweede jaar van de derde graad KSO, TSO, BSO die een GIP realiseerden en naar BuSO en CDO-leerlingen die een project of werkstuk realiseerden dat aan de criteria voldoet.

Criteria?
- Vakoverschrijdend
- Volgens de regels van de GIP (dit geldt niet voor BuSO en CDO-projecten)
- Groepswerk

 

Stichting Dirk Frimout 
De Stichting Dirk Frimout ontleent haar naam aan de eerste Belgische astronaut. De Stichting werd in 1994 opgericht om de door hem vastgestelde schoonheid van aarde en ruimte aan een zo breed mogelijk publiek bekend te maken. Zij streeft naar de promotie van de wetenschappelijke kennis van aarde en ruimte.

Contact
Stichting Koningin Paola
A.J. Slegerslaan 356 bus 17- 1200 Brussel
Tel: 02 762 92 51
info@focusaarde.be