Doelstellingen

De Stichting Koningin Paola is een stichting van openbaar nut die in 1992 werd opgericht op initiatief van H.M. Koningin Paola.

Haar doelstelling bestaat erin de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen.

Haar voornaamste activiteiten zijn :

  • Steun verlenen aan maatschappelijke projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.
  • De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs: een aanmoediging voor de leerkrachten.
  • School van de Hoop: een initiatief om de integratie van de kansarme jeugd te bevorderen.
  • Focus Aarde wil het technisch en beroepsonderwijs aanmoedigen. De prijs bekroont de beste geïntegreerde proeven die de aarde of de ruimte tot onderwerp hebben.